Udidi: Burundi

  • Ungawufumana njani umsebenzi eBurundi

    Ungawufumana njani umsebenzi eBurundi

    Ukufumana umsebenzi eBurundi, ungaqala kwi-uncareer.net kunye ne-optioncarriere.bi. Unokukhangela iiarhente zokuqesha okanye iiarhente zengqesho eBurundi. Kwaye unokukhangela imisebenzi nakumaqela kaFacebook eBurundi. Wonke umntu ofuna umsebenzi eBurundi kufuneka aqale akhangele umsebenzi eBurundi. IBurundi i...

  • Ungasifaka njani isicelo sokhuseleko eBurundi?

    Ukubhalisa umenzi-sicelo makatyelele i-ofisi engundoqo ye-ONPRA eBujumbura, kwii-ofisi zephondo ze-ONPRA okanye kwizithuba zemida. Iiarhente zamapolisa, kulawulo lukarhulumente, uMnqamlezo oBomvu, kunye nezinye ii-arhente zeZizwe eziManyeneyo zinokuthumela nabani na ofuna indawo yokhuseleko kwezo ndawo zikhankanyiweyo eBurundi. IBurundi yeyona…