Udidi: Armeniya

  • Ufumana njani umsebenzi eArmenia?

    Ufumana njani umsebenzi eArmenia?

    Wonke umntu ofuna umsebenzi eArmenia kufuneka aqale afune umsebenzi eArmenia. Ungajonga iiarhente zokuqesha eArmenia. Ukufumana umsebenzi eArmenia, ungaqala kuBasebenzi. am kunye noLuhlu. am. Kwaye unokukhangela imisebenzi kumaqela kaFacebook eArmenia. Nje ukuba ufumene…

  • Ungayifumana njani indawo yokhuseleko eArmenia?

    Ungayifumana njani indawo yokhuseleko eArmenia?

    INkonzo yokuFuduka iqwalasela isicelo sakho sokukhuselwa ngokusekelwe kudliwano-ndlebe obunalo kunye nabo. Isigqibo senziwe sibe sihle okanye sibe sibi. Ukuba ufumana isigqibo esilungileyo, uya kunikwa iwonga lokuba yimbacu; ukuba ufumana isigqibo esingathandekiyo, uya kunyanzeleka ukuba umke eArmenia ngaphandle kokuba ufake isibheno. I...